ข้อกำหนดมาตรฐานข้อมูล

ข้อกำหนดมาตรฐานข้อมูลกลาง

ข้อมูลรูปแบบมาตรฐานการเชื่อมต่อบริการ พร้อมตัวอย่างโปรแกรม

คู่มือผู้ใช้งาน